Čistiarne odpadových vôd (čov)

Firma REMONTplast prináša na trh unikátnu hranatú koncepciu čistiarní odpadových vôd.

Čistiarne odpadových vôd (čov) sú pre vás konečným riešením problémov s odpadovými vodami, tam kde nieje kanalizácia v súlade s EU.
Naše biologické čistiarne odpadových vôd pracujúce na základe bakteriálneho čistenia sú stabilná a overená technológia pre čistenie odpadových vôd.
Tento spôsob čistenia odpadových vôd sa v súčastnosti využíva od domov a malých prevádzok, až po obce a mestá. Čistenie odpadových vôd prebieha
biologickým spôsobom v plastovej nádrži s úplnou stabilizáciou kalu, s filtráciou kalu kalovým mrakom v separačnej zóne.

Čistiareň odpadových vôd je zariadenie o ktoré sa treba priebežne celý rok starať. Do čov nepatria látky mechanicky a biologicky nerozložiteľné:
plastové a gumové produkty, textílie, drevo, kosti, kyseliny, riedidlá, dezinfekčné prostriedky…
Pre prevádzku čistiarne odpadových vôd nie sú potrebné suroviny a chemikálie. Čov pracuje na princípe biologického čistenia.
K tejto činnosti je potrebná elektrická energia. Pri kontrole čistiarne odpadových vôd  je nutné sa zamerať  aj na chod dúchadla.
Dúchadlo je srdce čistiarne. Bez jeho dobrého technického stavu biologický proces čistenia nebude funkčný a čov nebude pracovať.
Dúchadlo môže pracovať na základe spínacích hodín a do procesu dodávať vzduch nepretržite. Voľba chodu je na základe zaťaženia
čistiarne odpadových vôd. Krátkodobé prerušenie prítoku odpadových vôd do čov nenaruší jéj prevádzku.

Ponúkame vám štyri modely čistiarní pre domácnosti, chaty a malé prevádzky.

 

Typ Určené pre počet obyvateľov Rozmery Hmotnosť Cena bez DPH
ČOV vx 4 1-4 1200x1000x1500 115 880 e-shop
ČOV vx 8 5-8 1800x1200x1800 145 1360 e-shop
ČOV vx 12 8-12 1800x1400x2100 190 1950 e-shop
ČOV vx 16 12-16 2000x1400x2200 240 2840 e-shop
                               Montáž ČOV od 180 eur bez Dph
Kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV
Parameter Hodnota VX P m
BSK5 mg/l 25 ÷ 35 40 70
NL mg/l 20 ÷ 40

V cene čistiarne odpadových vôd je zahrnuté: doprava, dúchadlo, baktérie, časové hodiny, záručný list a návod na prevádzku a údržbu čistiarne odpadových vôd.


Kvalita na prvom mieste

Technológie našich čistiarní odpadových vôd (čov) sú opatrené Európskym certifikátom kvality
vydaným- Štátnym TechnologickýmÚstavom, ktorý prísne hodnotí dodržiavanie nielen
technických noriem, ale i kvality čistenia odpadovej vody a jej ďalšie využitie prípadne vypúšťanie
vrámci platných environmentálnych noriem a smerníc Slovenskej Republiky a Európskej únie.

 

certifikat EN_12566-3
Ekologické
Vyrobené na Slovensku

Výhody čistiarne odpadových vôd (čov)

  • čistiarne odpadových vôd vyrábame z polypropylénového materiálu s hrúbkou 8mm
  • inštalácia čistiarne odpadových vôd je jednoduchá nieje nieje pri nej potrebné obbetónovanie, ale iba obsypanie, čím sa znížia náklady na inštaláciu čov a zrýchli sa proces zabudovania do terénu
  • čistiarne odpadových vôd si vyžadujú minimálne nároky na spotrebu elektrickéj energie
  •  prevádzka čistiarne odpadových vôd je nehlučná
  • úžitková voda na poslievanie trávnika z čiastiarne odpadových vôd je zdarma
cistiaren odpadovych vod

Čistiareň odpadových vôd s označením vx4 je určená pre 1-4 obyvateľov.
Základný typ čistiarne odpadových vôd určený primárne pre rodinné domy
a chaty. Výška vtoku a výtoku sa dá prispôsobiť konkrétnemu prostrediu.
V cene čistiarne odpadových vôd je zahrnuté: doprava, dúchadlo, baktérie,
časové hodiny a záručný list a návod na prevádzku a údržbu čistiarne.

Čistiareň odpadových vôd
pre 1 - 4 obyvateľov

cistiarne odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd s označením vx4 je určená pre 5-8 obyvateľov.
Základný typ čistiarne odpadových vôd určený primárne pre rodinné domy
a chaty. Výška vtoku a výtoku sa dá prispôsobiť konkrétnemu prostrediu.
V cene čistiarne odpadových vôd je zahrnuté: doprava, dúchadlo, baktérie,
časové hodiny a záručný list a návod na prevádzku a údržbu čistiarne.

Čistiareň odpadových vôd
pre 5 - 8 obyvateľov

Čistiareň odpadových vôd s označením vx12 je určená pre 8-12 obyvateľov.
Čistiareň odpadových je vhodná pre rodinné domy s väčším počtom obyvateľov,
celoročne užívané chaty či malé prevádzky.
V cene čistiarne odpadových vôd je zahrnuté: doprava, dúchadlo, baktérie,
časové hodiny a záručný list a návod na prevádzku a údržbu čistiarne.

Čistiareň odpadových vôd
pre 8 - 12 obyvateľov

čistiarne odpadových vôd, čistička odpadových vôd, COV

Čistiareň odpadových vôd s označením vx16 je určená pre 12-16 obyvateľov.
Čistiareň odpadových je vhodná pre rodinné domy s väčším počtom obyvateľov,
celoročne užívané chaty či malé prevádzky.
V cene čistiarne odpadových vôd je zahrnuté: doprava, dúchadlo, baktérie,
časové hodiny a záručný list a návod na prevádzku a údržbu čistiarne.

Čistiareň odpadových vôd
pre 12 - 16 obyvateľov

  • žumpy, plastová žumpa
    vžumpy, plastová žumpa