Ochraná vášho súkromia

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Neposkytujeme vaše osobné údaje  tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre účely doručenia tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Ako prevádzkovateľ sme povinní zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré máme spracované v bezpečnostnej smernici.