Firma REMONTplast prináša na trh
unikátnu hranatú koncepciu čističiek odpadových vôd.

Čističky odpadových vôd (čov) sú pre vás konečným riešením problémov s odpadovými vodami, tam kde nie je kanalizácia v súlade s EU. Naše biologické čističky odpadových vôd pracujúce na základe bakteriálneho čistenia sú stabilná a overená technológia pre čistenie odpadových vôd. Tento spôsob čistenia odpadových vôd sa v súčastnosti využíva od domov a malých prevádzok, až po obce a mestá. Čistenie odpadových vôd prebieha biologickým spôsobom v plastovej nádrži s úplnou stabilizáciou kalu a s filtráciou kalu kalovým mrakom v separačnej zóne.

Čistička odpadových vôd je zariadenie o ktoré sa treba priebežne celý rok starať. Do čov nepatria látky mechanicky a biologicky nerozložiteľné: plastové a gumové produkty, textílie, drevo, kosti, kyseliny, riedidlá, dezinfekčné prostriedky … Pre prevádzku čistiarne odpadových vôd nie sú potrebné suroviny a chemikálie. Čov pracuje na princípe biologického čistenia. K tejto činnosti je potrebná elektrická energia. Pri kontrole čistiarne odpadových vôd je nutné sa zamerať aj na chod dúchadla. Dúchadlo je srdce čističky. Bez jeho dobrého technického stavu biologický proces čistenia nebude funkčný a čov nebude pracovať. Dúchadlo môže pracovať na základe spínacích hodín a do procesu dodávať vzduch nepretržite. Voľba chodu je na základe zaťaženia čistiarne odpadových vôd. Krátkodobé prerušenie prítoku odpadových vôd do čov nenaruší jej prevádzku.

Ponúkame vám štyri modely čistiarní pre domácnosti, chaty a malé prevádzky.

Typ Určené pre počet obyvateľov Rozmery Hmotnosť Cena bez DPH
ČOV vx 4 1-4 1200x1000x1500 115 880 e-shop
ČOV vx 8 5-8 1800x1200x1800 145 1360 e-shop
ČOV vx 12 8-12 1800x1400x2100 190 1950 e-shop
ČOV vx 16 12-16 2000x1400x2200 240 2840 e-shop
Montáž ČOV od 180 eur bez Dph
Kvalita vyčistenej vody na odtoku z ČOV
Parameter Hodnota VX P m
BSK5 mg/l 25 ÷ 35 40 70
NL mg/l 20 ÷ 40

V cene čistiarne odpadových vôd je zahrnuté: doprava, dúchadlo, baktérie, časové hodiny, záručný list a návod na prevádzku a údržbu čistiarne odpadových vôd.

Kvalita na prvom mieste

Technológie našich čističiek odpadových vôd (čov) sú opatrené Európskym certifikátom kvality vydaným – Štátnym Technologickým Ústavom, ktorý prísne hodnotí dodržiavanie nielen technických noriem, ale i kvality čistenia odpadovej vody a jej ďalšie využitie prípadne vypúšťanie v rámci platných environmentálnych noriem a smerníc Slovenskej Republiky a Európskej únie.

Certifikát en 12566-3

Výhody čistiarne odpadových vôd (čov)

  • čističky odpadových vôd vyrábame z polypropylénového materiálu s hrúbkou 8mm
  • inštalácia čistiarne odpadových vôd je jednoduchá nieje nieje pri nej potrebné obbetónovanie, ale iba obsypanie,
    čím sa znížia náklady na inštaláciu čov a zrýchli sa proces zabudovania do terénu
  • čističky odpadových vôd si vyžadujú minimálne nároky na spotrebu elektrickéj energie
  • prevádzka čistiarne odpadových vôd je nehlučná
  • úžitková voda na poslievanie trávnika z čiastiarne odpadových vôd je zdarma

Technické výkresy čov