Predĺženie komína

43.20 

Možnosť predĺženia vstupného komína  do žúmp a vodomerných  šácht podľa terénu.
Priemer komína 60 cm.

Cena je uvedená za komín výšky 30 cm.
Vieme Vám vyrobiť komín podľa potreby. neváhajte nás kontaktovať.