V súčastnosti sú vodomerné šachty nevyhnutnou súčasťou každej stavby pripojenej k verejnému vodovodu. Vodomerné šachty slúžia pre prístup k vodomeru a hlavnému uzáveru vody. Každá šachta musí spĺňať základné požiadavky vodárenskej spoločnosti. Naše vodomerné šachty, dodávame v niekoľkých variantách a spĺňajú všetky ekologické a prevádzkové predpisy a navyše sú cenovo veľmi prístupné. Samozrejmosťou našich vodomerných šácht je vodotesnosť a pohodlný manipulačný priestor a jednoduchá preprava. Naše vodomerné šachty nevyžadujú podpornú betonáž ani žiadne ďalšie povrchové úpravy a sú schopné zniesť povrchovú záťaž bežnej civilnej prevádzky. Vo vnútri šachty sú zabudované stupienky na zostupovanie a vystupovanie a pri montáži nášho výrobku odpadajú aj klasické a drahé izolačné materiály.

Vodomerné šachty - hranaté

Naše samonosné vodomerné šachty hranatého tvaru predstavujú rýchle a jednoduché riešenie pre napojenie rodinných domov a iných objektov na verejný vodovod. Keďže sú vyrobené z polypropylénových dosiek zaručujú naša výrobky vysokú odolnosť, životnosť a nepriepustnosť. Šachty sú vhodné pre použitie v prostredí zaťaženom vysokými hladinami spodných vôd alebo v prípade umiestnenia šachty do bezprostrednej blízkosti frekventovanej cestnej komunikácie. Nosnosť šachty je cca 150 kg, čo umožňuje jej bezproblémové umiestnenie do úžitkovej časti pozemku.

Typ Určená pre š x d x v Vstupný otvor Øxv Cena bez DPH
VŠ- hranatá/150 1 900x1200x1200 600x300 320 eur e-shop
VŠ- hranatá/180 1 900x1200x1500 600x300 350 eur e-shop
VŠ-hranatá/podľa potreby 1-4 podľa potreby 600x300 od 320 eur
(vodomer) (mm) (mm)

Vodomerné šachty - valcové

Trieda vodomerných šácht valcového typu je určená pre osadzovanie typizovaných vodomerov slovenských vodárenských spoločností v oblastiach s nízkou hladinou spodnej vody. Šachty nevyžadujú postrannú betonáž, sú vodotesné a zabraňujú zamŕzaniu vodomeru. Naše výrobky sú zárovň z vode odolných polypropylénových materiálov. Kruhová konštrukcia zabezpečuje vysokú odolnosť bočným tlakom a tým zabraňuje deformácii šachty. Nosnosť šachty je cca 150kg, čo umožňuje jej bezproblémové umiestnenie do úžitkovej časti pozemku.

Typ Určené pre Priemer x výška Vstupný otvor Øxv Cena bez DPH
VŠ/A-125 1 1000x1000 600x300 170 eur e-shop
VŠ/A-150 1 1000x1250 600x300 200 eur e-shop
VŠ/A-175 1 1000x1500 600x300 210 eur e-shop
VŠ/B-150 1-2 1200x1250 600x300 260 eur e-shop
VŠ/B-175 1-2 1200x1500 600x300 270 eur e-shop
vodomer mm mm

Zavoláme vám späť

Stačí ak nás prezvoníte na 0905 323 682
alebo nám pošlite vaše telefónne číslo na remontplast@remontplast.sk
a my sa vám čo najrýchlejšie ozveme späť.

zavolame vam spat